سطح تخصصی نینجوتسو
۱- سئی شین تکی کیویو (پالایش روحی)    

۲- تای جوتسوTAI JUTSU(مبارزه بدون سلاح)

۳- نينجا كنNINJA KEN(شمشيرنينجا)

۴- بوجوتسوBO JUTSU (مبارزه با چوبدستی و چوب بلند و کوتاه)

۵- شورایکن جوتسو SHORIKEN JUTSU (ستاره مرگ نینجا)

۶- یاری جوتسو YARI JUTSU(مبارزه با نیزه)

۷- ناگی ناتاجوتسو NAGI NATA JUTSU (مبارزه با تبرزین)

۸- کوساری کاما KOSARI KAMA  (داس و زنجیر)

۹- کایو کو جوتسو KAYA KO JUTSU (هنر استفاده از آتش و انفجار)

۱۰- رهن سو جوتسو  REHN SU JUTSU (استتار و تغییر چهره)

۱۱- شينوبي ايري SHINOBI IRI   (روشهاي مخفي كاري و ورود به مكانها بدون ايجاد سروصدا)

۱۲- با جوتسو BA JUTSU (هنر سوار کاری)

۱۳- سوئی رن جوتسو  SUI REN JUTSU(آموزشهای آبی و شنا)

۱۴- بو ریاکو BO RYAKO (استراتژی)

۱۵- چوهو جوتسو CHO HO JUTSU (پیگیری و جاسوسی)

۱۶- این تون جوتسو IN TON JUTSU (فرار و اختفاء)

۱۷- تن مون TEN MON  (شناخت وضعیت آب و هوا)

۱۸- چی مون CHI MON (جغرافی و جهت شناسی )

|+| نوشته شده توسط محمد نینجا در دوشنبه 30 فروردین1389  |
 
 
بالا